Koncerti 2015.


Koncert polaznika 10.8. 2015., Crkva Sv.Frane


Koncert polaznika 11. 8. 2015, Crkva Sv.Frane

Koncerti 2014.


Koncert polaznika,11. 8. 2014 Crkva Sv.Frane


Koncert polaznika,12. 8. 2014. Crkva Sv.Frane

Koncerti 2013.


Borna Barišić, Crkva Sv.Duh
BORNA BARIŠIĆBorna Barišić, je osnovno i srednjoškolsko obrazovanje stekla u glazbenoj školi «Josip Hatze» u Splitu u klasi profesorice Gordane Lentić. Nakon završetka srednjeg glazbenog obrazovanja upisuje Muzičku akademiju u Zagrebu. Godine 2001. diplomirala je orgulje u klasi profesorice Ljerke Očić. Nakon diplome upisuje studij čembala i magisterij orgulja , te 2004. godine magistrira orgulje u klasi prof. Marija Penzara i diplomira čembalo u klasi prof. Višnje Mažuran.

Usavršavala se na seminarima kod profesora M. Penzara, A. Klobučara, N.Imbrišak, J. Tuma, S. Szatmarya, J. L. G. Uriola i Cummingsa.

Sudjelovala je na festivalima Orgulje Heferer, Omiško ljeto, Dani Orgulja u Istri, te EstasMusica i na sesminarimaOrgujaške ljetne škole u Šibeniku. Održala je niz samostalnih i komornih koncerata u Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji, Austriji i Poljskoj.

Stalno je zaposlena u glazbenoj školi «Josip Hatze» u Splitu i suradnica je Umjetničke akademije u Splitu.


Polaznici, Crkva Sv.Frane


Polaznici, Katedrala Sv. Jakov


Tina Guberina i Katarina Bernik, Sv. Frane

Koncerti 2012.


Polaznici u Katedrali sv. Jakova


Polaznici u Crkvi Sv.Frane


Tihana Strancarić, Leila Basletić, Tina Banovac i Katarina Bernik


Ansambl Symblema

Koncerti 2011.


Ljerka Očić, Crkva sv. Duha


Edmund Boric i Marin Zokic


Ana Benić i Pavao Mašić

1995.

Petar Nakić Redivivus ………… Orgulje, Mario Penzar