Hvalimira Bledšnajder

1 srpnja, 2012 Komentari isključeni za Hvalimira Bledšnajder
Hvalimira Bledšnajder

Diplomirala je klavir u klasi Petra Dumičića i orgulje u klasi Anđelka Klobučara na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Usavršavala se u Rimu na akademiji Santa Cecilia u klasi Fernanda Germanija. Nastupala kao solist i komorni glazbenik po Hrvatskoj, Austriji, Sloveniji, Njemačkoj, Francuskoj, Švicarskoj, Nizozemskoj. Surađuje s vodećim hrvatskim glazbenicima. Dugogodišnji stalni suradnik muškog vokalnog ansambla Goranovci, zbora Zagrebački liječnici pjevači te član ansambla za ranu glazbu Syntagma musicum. Gostovala je na međunarodnim festivalima: Europaeische Kirchenmusik, Orgelmusik in Domkirche-Wien, Orgulje zagrebačke katedrale, Varaždinske barokne večeri, Osorske glazbene večeri, Hvarske ljetne priredbe, Požeške orguljaške večeri, Orgulje Heferer. Često pozivana na koncerte kolaudacije novih ili obnovljenih orgulja u Hrvatskoj i inozemstvu. Četiri desetljeća orguljašica svoje župne crkve Sv. Josipa u Zagrebu, stalna orguljašica zagrebačke katedrale te župne crkve Sv. Blaža. Imenovana od Hrvatske biskupske konferencije u stručno povjerenstvo za zaštitu orgulja pri Upravi za kulturnu baštinu Ministarstva kulture RH. Snimila veliki broj nosača zvuka. U naslovu docenta radila na Institutu za crkvenu glazbe Albe Vidaković, a također je i profesorica klavira i orgulja na glazbenoj školi Pavla Markovca u Zagrebu.

Comments are closed.