Linkovi na videaKoncerti 2018.

Zadarski komorni ansambl, 5.8. 2018., Crkva Sv.Duha

Koncerti 2015.

Koncert polaznika 10.8. 2015., Crkva Sv.Frane

Koncert polaznika 11. 8. 2015, Crkva Sv.Frane

Koncerti 2014.

Koncert polaznika,11. 8. 2014 Crkva Sv.Frane

Koncert polaznika,12. 8. 2014. Crkva Sv.Frane

Koncerti 2013.

Borna Barišić, Crkva Sv.Duh
BORNA BARIŠIĆBorna Barišić, je osnovno i srednjoškolsko obrazovanje stekla u glazbenoj školi «Josip Hatze» u Splitu u klasi

profesorice Gordane Lentić. Nakon završetka srednjeg glazbenog obrazovanja upisuje Muzičku akademiju u Zagrebu. Godine 2001. diplomirala je orgulje u

klasi profesorice Ljerke Očić. Nakon diplome upisuje studij čembala i magisterij orgulja , te 2004. godine magistrira orgulje u klasi prof. Marija Penzara i

diplomira čembalo u klasi prof. Višnje Mažuran.

Usavršavala se na seminarima kod profesora M. Penzara, A. Klobučara, N.Imbrišak, J. Tuma, S. Szatmarya, J. L. G. Uriola i Cummingsa.

Sudjelovala je na festivalima Orgulje Heferer, Omiško ljeto, Dani Orgulja u Istri, te EstasMusica i na sesminarimaOrgujaške ljetne škole u Šibeniku.

Održala je niz samostalnih i komornih koncerata u Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji, Austriji i Poljskoj.

Stalno je zaposlena u glazbenoj školi «Josip Hatze» u Splitu i suradnica je Umjetničke akademije u Splitu.

Polaznici, Crkva Sv.Frane

Polaznici, Katedrala Sv. Jakov

Tina Guberina i Katarina Bernik, Sv. Frane

Koncerti 2012.

Polaznici u Katedrali sv. Jakova

Polaznici u Crkvi Sv.Frane

Tihana Strancarić, Leila Basletić, Tina Banovac i Katarina Bernik

Ansambl Symblema

Koncerti 2011.

Ljerka Očić, Crkva sv. Duha

Edmund Boric i Marin Zokic

Ana Benić i Pavao Mašić

1995.

Petar Nakić Redivivus ………… Orgulje, Mario Penzar