OLJŠ 2014

           XXI. ORGULJAŠKA LJETNA ŠKOLA ŠIBENIK

                                      Šibenik 4. do 13. kolovoza 2014.

Pokrovitelji:

Šibenska biskupija

Grad Šibenik

Samostan Sv. Frane

Šibensko – kninska županija,

Ministarstvo kulture RH

Hrvatska turistička zajednica

RIVIJERA GRUPA Šibenik

PROGRAM

Orguljaška škola svojim je obrazovnim sadržajima namijenjena širokom krugu polaznika, kojima nudi priliku za detaljnije upoznavanje odabranog orguljskog repertoara, razvoj vještinâ interpretacije i improvizacije na povijesnim i recentnim orguljama, te potpuniji uvid u konstrukciju takvih instrumenata. Ovakvim se komplementarnim pristupom mladim glazbenicima pruža mogućnost za razvijanje što kreativnijeg pristupa u interpretaciji glazbe, utemeljenim na dubljem razumijevanju skladateljskih principa pojedinih stilskih razdoblja. Jedan od važnih ciljeva Škole je i osposobljavanje mladih orguljaša za umijeće improvizacije, koje, premda danas u određenoj mjeri zapostavljeno, predstavlja za svakog orguljaša nužnost njegove profesije. Uz seminare za interpretaciju i improvizaciju, u ponudi Škole su i dvije radionice: organološka i arhivistička, koje nisu nužno namijenjene samo orguljašima, već i svim onim glazbenicima, muzikolozima, kao i amaterima.

RAD ŠKOLE

Rad škole organiziran je u dva dijela: seminari se održavaju u prijepodnevnim satima, dok su posli-jepodnevni termini rezervirani za vježbanje polaznika i tematska stručna predavanja predavača, a u večernjim satima predviđeni su koncerti. Ove godine planirano je 3 do 5 koncerata za trajanja Orguljaške ljetne škole: 2 koncerta polaznika (uspješnije izvedbe prikazat ćemo na našoj web stranici), 1 koncert predavača, te 1 do 2 koncerta gostujućih umjetnika.Želja nam je da polaznici dobiju uvid u rad drugih seminara koji teku paralelno s njihovim, što će se ostvariti jednim organiziranim posjetom svih polaznika svakom pojedinomseminaru. Ako nam materijalne mogućnosti dopuste,organizirat ćemo i multidisciplinarna teoretska predavanja za predavače, polaznike i građanstvo.

SEMINARI

GLAZBA RENESANSE I BAROKA (bassocomtinuo – upoznavanje)

Voditelj: Pavao Mašić (Šibenik/Zagreb), 098/68 62 69, pavaomasic@yahoo.com

Polaznici se usavršavaju u interpretaciji glazbe XVI-XVIII stoljeća, repertoar po slobodnom izboru polaznika. Broj aktivnih polaznika ograničen je na 10.

ORGULJSKA GLAZBA XIX-XXI STOLJEĆA

Voditelj: Natalija Imbrišak (Varaždin), 048/623 943, 098/186 35 11, natalija.imbrisak@kc.htnet.hr

Polaznici se usavršavaju u interpretaciji recentne orguljske glazbe, repertoar po slobodnom izboru polaznika. Broj aktivnih polaznika ograničen je na 8.

IMPROVIZACIJA

Voditelj: Ante Knešaurek (Zagreb), 098/9053716, ante.knesaurek@gmail.com

Cilj seminara je uvesti polaznike u zakonitosti improvizacijskih vještina, te pružiti svakom pojedinom polazniku metodu prakticiranja i studiranja improvizacije sukladno njegovomosobnom predznanju. Broj aktivnih polaznika ograničen je na 10.

ORGANOLOŠKA RADIONICA

Voditelj: Emin Armano (Zagreb), 098/177 75 32, emin.armano@zg.htnet.hr

Polaznici se upoznaju s osnovama organologije i s tipovima orgulja od antike do danas. Praktični rad: proučavanje orgulja DomenicaMoscatellija građenih za hvarsku katedralu 1786. (prikupljanje podataka za elaborat o instrumentalnom ustroju). Broj aktivnih polaznika ograničen je na 4, a pasivnih na 3.

ARHIVISTIČKA RADIONICA

Voditelj: Snježana Miklaušić– Ćeran (Zagreb), 091 58 60 273, branko.ceran@zg.hinet.hr

Teoretski pristup: Značenje,prikupljanje, stručno sređivanje,čuvanje i korištenje arhivske građe.

Praktični rad: nastavak sređivanja muzikalija katedrale (20. stolj.):

a) pregledavanje notnih zapisa i tiskovina i kronološko razvrstavanje,

b) sadržajna analiza

c) elektronička obrada podataka.

Broj polaznika: ograničen je na 5 aktivnih, pasivni nisu predviđeni. Poželjno je poznavanje talijanskog jezika (nije uvjet).

INSTRUMENTI

Polaznicima je na raspolaganju devet instrumenata u najužem centru grada:

Povijesni instrumenti mletačko-dalmatinske graditeljske škole:

1. Orgulje P. Nakića u crkvi sv. Frane (1762.)

2. Orgulje F.Daccija u crkvi sv. Križa (cca 1776.)

3. Orgulje N.Lupinija u crkvi sv. Duha (1640.)

4. Orgulje braće Giacobbi u Novoj crkvi (1859.)

Recentni instrumenti:

1. Orgulje radionice Heferer u crkvi sv. Frane (1970.)

2. Orgulje F. Jenka u Katedrali sv. Jakova (1968.)

3. Orgulje F. Jenka u crkvi Gospe van grada (1958.)

4. Orgulje braće Zupan u crkvi sv. Ivana (1908.)

5. Pedalni harmonij, 2manuala, u crkvi sv. Duha (20. stoljeće)

KAKO SE PRIJAVITI:

Prijaviti se mogu svi zainteresirani stariji od 18 godina, dok je za osobe mlađe od 18 godina nužan pismeni pristanak (izjava) roditelja koji treba priložiti ovoj prijavnici. Kotizacija iznosi 400,00 kuna za aktivne i 250,00 kuna za pasivne polaznike. Navedeni iznos možete uplatiti na žiro račun: 2411006-1100034544 (Jadranska banka Šibenik), ili podolasku u Šibenik.Molimo Vas, ispunite ovu prijavnicu detaljno i točno, te je vratite na naznačenu adresu: Organum Šibenik, Mosećka 7, 22000ŠIBENIK.

DOWNLOAD:PRIJAVNICA

ROK PRIJAVE: 20. 07. 2014.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOLIMO KONTAKTIRATI:

Tina Guberina (predsjednica udruge),099/41 00 159,tina_banovac@net.hr

BožidarGrga, (tajnik), 095/804 85 65, 022/219 894, faks 022/218713mail: bozidar.grga@si.t-com.hr

Pavao Mašić(voditelj Orguljaške ljetne škole) 098/68 62 69, mail: pavaomasic@yahoo.com

PREPORUKA: Svim zainteresiranima preporučamo da kontaktiraju voditelje odabranih seminara!

VAŽNO: Par dana prije dolaska u Šibenik kandidati se mogu javiti tajniku B. Grgi radi dogovora o danu i satu dolaska u Šibenik,kako bi se kandidati dočekali i smjestili. Okupljanje polaznika i predavača je 4. kolovoza u 9.00 sati, u glazbenoj školi Ivana Lukačića, Splitska 2. Dana 13. kolovoza u 10 sati je Okrugli stol u glazbenoj školi. Nakon podjele uvjerenja, oko 13 sati, završava OLJŠ 2014.

OBAVIJEST O TIJEKU PRIPREMA ORGULJAŠKE LJETNE ŠKOLE

Šibenik 16.6.2014.

Ove godine Orguljaška ljetna škola traje od 4. do 13. kolovoza (dvadeset i prva godina). Rok prijava je 20. srpnja 2014.

Seminari su:

1.    Orguljske glazba renesanse i baroka, voditelj je Pavao Mašić

2.    Orguljske glazba 19. do 21. stoljeća, voditeljica je Natalija Imbrišak

3.    Improvizacija na orguljama, voditelj je anteKnešaurek

4.    Arhivistička radionica, voditeljica je Snježana Miklaušić-Ćeran

5.    Organološka radionica, voditelj je Emin Armano

Do 19. srpnja 2014. prijavili su se slijedećo kandidati

1. Ivana Balić, vlastiti aranž. Orguljska glazba XIX.-XXI. st.

2. David Batinić, vlastiti aranž. Improvizacija na orguljama

3. Jasmina Belošević, samos. Ben. Glazba renesanse i baroka.

4. Franjo Bilić, vlastiti aranž. Improvizacija na orguljama.Glazbarenesanse i baroka.

5. Sara Blažev, samos.Dom. Arhivistička radionica.

6. Ivan Bosnar, samos.Dom .Improvizacija na orguljama.Glazba renesanse i baroka.

7. Nina Franulović, samos.Dom. Arhivistička radionica.

8. Ana Jazbec, samos.Dom. Arhivistička radionica.

9. Marija – Katarina Jukić,samos. Dom. Arhivistička radionica.

10. Krešimir Klarić, samos.Dom. Improvizacija na orguljama

11. Šimun Kuvač ,samos. Ben. Arhivistička radionica.

12. Paolina Lančić, samos. Ben. Glazba renesanse i baroka.ORGANOLOŠKA RADIONICA

13. Dora Lovrečić,samos. Dom.Arhivistička radionica.

14. Gabrijel Lovrić-Caparin, vlastiti aranž.Orguljska glazba XIX.-XXI. st. Glazba renesanse i baroka. Arhivistička radionica.

15. Katarina Mandić, samos. Ben.Improvizacija na orguljama.Glazba renesanse i baroka.

16. Marcijan Mlinarić, vlastiti aranž. Glazba renesanse i baroka.

17. Ivo Mrvelj, vlastiti aranž. Orguljska glazba XIX.-XXI. st.Improvizacija na orguljama

18. Lucija Sekula, samos. Ben. Improvizacija na orguljama

19. Matija Skender, samos. Ben. Glazba renesanse i baroka.

20. Zoran Tomić, telefonom samos. Ben. Orguljska glazba XIX.-XXI. st.

21. Magdalena Varnica, vlastiti aranž.Orguljska glazba XIX.-XXI. st.

22. Nina Vojtek, samos. Ben .Glazba renesanse i baroka.  Arhivistička radionica.

23. Lorena Zeba, samos. Ben. Glazba renesanse i baroka.ORGANOLOŠKA RADIONICA.

24. Mate Žilić, vlastiti aranž.Glazba renesanse i baroka.ORGANOLOŠKA RADIONICA.

25.Mihovil Buturić, samos.Ben. Glazba renesanse i baroka. Orguljska glazba XIX.-XXI.st.

26. Alan Kljaić, samos.Dom. Improvizacija na orguljama

27. Elena Roce, samos. Ben. Glazba renesanse i baroka. Arhivistička radionica

Polaznici su se prijavili za slijedeće seminare:

Orguljska glazba renesanse i baroka

1.    Jasmina Belošević

2.    Franjo Bilić

3.    Ivan Bosnar

4.    Mihovil Buturić

5.    Paolina Lančić

6.    Gabriel Lovrić – Caparin

7.    Katarina Mandić

8.    Marcijan Mlinarić

9.    Matija Skender

10.    Nina Vojtek

11.    Lorena Zeba

12.    Mate Žilić

13.   Elene Roca

Recentna orguljska glazba (19.-21. stolj.)

1.    Franjo Balić

2.    Mihovil Buturić

3.    Gabriel Lovrić – Caparin

4.    Ivo Mrvelj

5.    Zoran Tomić

6.    Magdalena Varnica

Improvizacija na orguljama

1.    David Batinić

2.    Franjo Bilić

3.    Ivan Bosnar

4.    Krešimir Klarić

5.    Katarina Mandić

6.    Ivo Mrvelj

7.    Lucija Sekula

8.   Alan Kljaić

Arhivistička radionica

1.    Sara Blažev

2.    Nina Franulović

3.    Ana Jazbec

4.    Marija – Katarina Jukić

5.    Šimun Kuvač

6.    Dora Lovrečić

7.    Gabriel Lovrić – Caparin

8.    Nina Vojtek

Organološka radionica

1.    Paolina Lančić

2.    Lorena Zeba

3.    Mate Žilić

Sve potrebne informacije možete dobiti na našoj stranici www.organum.hr