Upravljačka tijela

U skladu sa Statutom izabrani su članovi tijela upravljanja Društva.

Upravni odbor
Članovi: Tina Guberina, Vinko Batinica, Franko Čeko, Božidar Grga i Rudolf Vučić

 • Predsjednica: Tina Guberina
 • Dopredsjednik: Franko Čeko
 • Tajnik: Božidar Grga
Skupština
Predsjednik: Emin Armano
Nadzorni odbor
 • Ivo Kronja
 • Damir Lučev
 • Krasnodar Petrović
Programsko vijeće
 • Predsjednik Orgruljaške ljetne škole: Pavao Mašić
 •  Natalija Imbrišak
 •  Ante Knešaurek,
 • Emin Armano
 •  Snježana Miklaušić-Ćeran

Pavao mašić, Emin Armano i Eduard Kancelar