Seminari (oljs)

PROGRAM

Orguljaška škola svojim je obrazovnim sadržajima namijenjena širokom krugu polaznika, kojima nudi priliku za detaljnije upoznavanje odabranog orguljskog repertoara, razvoj vještinâ interpretacije i improvizacije na povijesnim i recentnim orguljama, te potpuniji uvid u konstrukciju takvih instrumenata. Ovakvim se komplementarnim pristupom mladim glazbenicima pruža mogućnost za razvijanje što kreativnijeg pristupa u interpretaciji glazbe, utemeljenim na dubljem razumijevanju skladateljskih principa pojedinih stilskih razdoblja. Jedan od važnih ciljeva Škole je i osposobljavanje mladih orguljaša za umijeće improvizacije, koje, premda danas u određenoj mjeri zapostavljeno, predstavlja za svakog orguljaša nužnost njegove profesije. Uz seminare za interpretaciju i improvizaciju, u ponudi Škole su i dvije radionice: organološka i arhivistička, koje nisu nužno namijenjene samo orguljašima, već i svim onim glazbenicima, muzikolozima, kao i amaterima koji se zanimaju za probleme orguljaške struke.

RAD ŠKOLE

Rad škole organiziran je u dva dijela: seminari se održavaju u prijepodnevnim satima, dok su posli-jepodnevni termini rezervirani za vježbanje polaznika i tematska stručna predavanja predavača, a u večernjim satima predviđeni su koncerti. Ove godine planirano je 3 do 5 koncerata za trajanja Orguljaške ljetne škole: 2 koncerta polaznika (uspješnije izvedbe prikazat ćemo na našoj web stranici), 1 koncert predavača, te 1 do 2 koncerta gostujućih umjetnika.Želja nam je da polaznici dobiju uvid u rad drugih seminara koji teku paralelno s njihovim, što će se ostvariti jednim organiziranim posjetom svih polaznika svakom pojedinom seminaru. Ako nam materijalne mogućnosti dopuste,organizirat ćemo i multidisciplinarna teoretska predavanja za predavače, polaznike i građanstvo.


Comments are closed.