Arhivistička radionica obrađuje katedralnu građu

29 srpnja, 2011 No Comments »
Arhivistička radionica obrađuje katedralnu građu

Arhivistička radionica Orguljaške ljetne škole, u sklopu 18-tog izdanja škole obavila je stručnu obradu dijela zbirke muzikalija katedrale svetog Jakova u iz 19. i 20. stoljeća, s djelima od kraja 18. do kraja prve polovice 20. stoljeća. Građa svjedoči o glazbenim preferencijama onih koji su ih prikupljali i o tome što se u prošlosti sviralo u katedrali svetog Jakova, odnosno u Šibeniku.

“U arhivističkoj radionici Orguljaške ljetne škole koju je ove godine pohađalo troje polaznika stručno je obrađeno do 150 primjeraka građe, zbirke muzikalija katedrale svetog Jakova. Riječ je o građi koja sadrži ne samo sakralnu i liturgijsku glazbu, već i skladbe ili transkripcije popularnih skladbi za glasovir, na kojima su svoje potpise ostavili zaslužni Šibenčani”, kaže voditeljica te radionice muzikologinja Snježana Miklaušić Ćeran, te naglašava: „Radi se o ostavštinama don Veljka Jadronje i don Krste Stošića, a našli smo i neke muzikalije koje je uglavnom don Jadronji, poklanjao Lovro Županović, ugledni šibenski muzikolog i skladatelj.“.
Nakon stručne knjižničarske obrade koja je podrazumijevala i čišćenje notnih zapisa i dezinfekciju papira obavljena je inventarizacija, klasifikacija i kataloška obrada. Skladbe koje su dio muzikalija katedrale svetog Jakova na taj način će biti lakše dostupne i za eventualnu izvedbu. Stručna obrada zbirke muzikalija katedrale svetog Jakova, mogla bi u arhivističkoj radionici Orguljaške ljetne škole trajati još jednu ili dvije godine, a nakon toga bit će olakšana i muzikološka obrada građe.

Leave A Response